IZRADA POREZNIH IZVJEŠĆA I PRIJAVA

Izrađujemo sve vrste poreznih izvješća i prijava za poslovne subjekte, a osobito fizičke osobe – građane, ili pružamo stručno savjetovanje i asistenciju pri izradi istih.

Osobito u vrijeme izrade godišnjih prijava poreza na dobit i poreza na dohodak, javljaju se mnoge nedoumice koje sami ne znate riješiti ili trebate uslugu kompletne izrade. Isto tako, ako ste počeli ostvarivati dohodak iz inozemstva, trebate te primitke uredno regulirati pri Poreznoj upravi RH.
Kako biste izbjegli muku sa sastavljanjem prijava ili nepravodobno i nepropisno prijavljivanje dohotka, prepustite te korake stručnjaku i uštedite vrijeme, živce ali i novac. Najskuplji porez je upravo onaj koji nije pravilno ili pravodobno prijavljen!