ZASTUPANJE SUBJEKATA IZ EU ZA SVRHE PDV-a

U određenim slučajevima, poslovni subjekti iz drugih zemalja EU-a obvezni su registrirati se za svrhe Poreza na dodanu vrijednost u Republici Hrvatskoj.

Ako imate ikakve sumnje da vaše poslovanje na području RH povlači za sobom obvezu registracije za PDV, slobodno nam se obratite sa upitom, kako bismo utvrdili postoji li zaista takva obveza. Ako utvrdimo da postoji, možemo vam pružiti uslugu mjesečnog sastavljanja i podnošenja PDV prijava Poreznoj upravi RH, kao i praćenja vašeg poreznog računa pri Poreznoj upravi RH.