ZASTUPANJE U POREZNIM POSTUPCIMA I SPOROVIMA

Porezne inspekcije su česte i nerijetko završavaju upravnim sporovima.

Stručna suradnja sa službenicima Porezne uprave i pravilna i potpuna komunikacija sa poreznim tijelom mogu značano utjecati na ishod inspekcijskog nadzora. Za to je pak potrebna visoka razina stručnosti i razumijevanja porezne i računovodstvene problematike i nikako nije svejedno kome ćete prepustiti važnu ulogu predstavljanja pri poreznom nadzoru.

Ako dođe do upravnog spora, lako se izgubiti u administrativnoj zavrzlami koja vas očekuje. Najbolji potez koji možete učiniti je angažirati  dobrog poreznog savjetnika, koji će vas zastupati u upravnom sporu puno bolje nego biste to mogli sami Vi sami ili Vaš knjigovođa čije je polje kompetencije knjigovodstvo, a ne porezno pravo.
Ovlašteni porezni savjetnik bez sumnje je najbolji i najpouzdaniji zastupnik u poreznim sporovima.