Transferne cijene

Poduzetnici – obveznici poreza na dobit u Republici Hrvatskoj, a koji istovremeno posluju i putem registriranih poduzeća ili poslovnih jedinica u svojem vlasništvu u drugim državama te provode poslovne transakcije između hrvatskog poduzeća i poduzeća/poslovne jedinice inozemstvu, obvezni su prije nastanka takvog poslovnog događaja pripremiti opsežnu dokumentaciju o transfernim cijenama. U nekim slučajevima, izradu studije o transfernim cijenama moguće je izbjeći, tako da se prethodno sa hrvatskom Poreznom upravom sklopi sporazum o transfernim cijenama. Sporazum o transfernim cijenama sklopljen sa Poreznom upravom olakšava i pojednostavljuje cijeli postupak, čineći ga jeftinijim za poduzetnika, dok se rizik neprihvaćanja studije o transfernim cijenama od strane Porezne uprave značajno smanjuje.